Benvinguts a 

La nostra filosofia:

Fomentar la creativitat, la pràctica i el consum cultural en totes les seves expressions.

Reivindicar el paper transformador de la cultura per l’emancipació social i la qualitat de vida.

Les nostres activitats:

Organització de xerrades, conferències, lectures dramatitzades, recitals poètics, concerts, exposicions, projeccions, instal·lacions o qualsevol altre tipus d’acte públic.


Desenvolupament de programes pedagògics per a la formació i la sensibilització artística, especialment de la gent jove: Cursos i Tallers de creació, interpretació, dramatúrgia i coaching, entre altres, impartits per professionals.


Establiment de programes d’acompanyament per fer accessible la cultura i aportar qualitat de vida, especialment a la gent gran o amb necessitats especials.


Creació de sinèrgies amb altres entitats o empreses per al desenvolupament d’estratègies de divulgació cultural i foment de públics.


Producció escènica i audiovisual.


Edició de material gràfic, literari o monogràfic.

El nostre equip:

BackUp. Agitació Cultural és una associació de creadors fundada per l'actor Frank Capdet i el cantautor El Batalla al 2017. Actualment està participada per la companyia G3 Teatre (Xavier Quero), la productora de teatre familiar Play Life Arts (Max Woiski), la promotora Producciones Vikingas (David López "Vikingo") i el programa pedagògic de l'actor Ferran Terraza.


JUNTA DIRECTIVA DE BackUp. Agitació Cultural


PRESIDÈNCIA I DIRECCIÓ DE CONTINGUTS:
Frank Capdet
VICEPRESIDÈNCIA I DIRECCIÓ DE PROGRAMACIÓ DE LA DIMINUTA:
Xavier Quero
SECRETARIA I DIRECCIÓ D’IMATGE I COMUNICACIÓ:
Irene Figueres
TRESORERIA I DIRECCIÓ FINANCERA:
Max Woiski

VOCALIA:

Sergio NavarroDIRECCIÓ DE PROJECTES


DIRECCIÓ DE PROJECTES PEDAGÒGICS:
Marta Mateo
DIRECCIÓ DE PROJECTES MUSICALS:
Ícar Batalla
DIRECCIÓ DE PROJECTES LITERARIS:
Roser Batalla
DIRECCIÓ DE PROJECTES ESCÈNICS:
Ferran Terraza
DIRECCIÓ DE PROJECTES AUDIOVISUALS:
Adam Yadlovski
DIRECCIÓ DE PROJECTES DE PROMOCIÓ CULTURAL:
David López "Vikingo"
DIRECCIÓ TÈCNICA I LOGÍSTICA:
Max Woiski